Arti­kel

Digi­ta­le aan­gif­te erfbelasting

Onderwerpen:
Fis­caal

Van­af 20 april 2015 is het digi­ta­le aan­gif­te­pro­gram­ma voor de erf­be­las­ting beschik­baar voor het geval een per­soon in het jaar 2015 is overleden.

Via de web­si­te van de Belas­ting­dienst kan digi­taal aan­gif­te erf­be­las­ting wor­den gedaan. Uiter­aard kun­nen de erf­recht­spe­ci­a­lis­ten van Ben­va­lor de aan­gif­te voor u ver­zor­gen of uw (concept-)aangifte beoordelen.

Vra­gen over het doen van aan­gif­te erfbelasting?

Stel ze hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag