Benvalor Placeholder E

Schuld­ei­sers

Wie schuld­ei­ser was van een over­le­den per­soon, zal zijn vor­de­ring na diens over­lij­den moe­ten incas­se­ren bij de erf­ge­na­men. Het is niet altijd een­vou­dig te ach­ter­ha­len bij wie de schuld­ei­ser zich moet mel­den om beta­ling te vor­de­ren en op wel­ke infor­ma­tie een schuld­ei­ser van de nala­ten­schap recht heeft. 

Ook schuld­ei­sers van een erf­ge­naam heb­ben belang bij infor­ma­tie over een erfe­nis. Hoe­veel kan hun schul­de­naar erven, heeft hij de nala­ten­schap aan­vaard en waar is de erfe­nis naar­toe gegaan?

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag