Benvalor Placeholder G
exe­cu­teurs

Legi­tie­me portie

Ben je als kind (gedeel­te­lijk) ont­erfd, dan kun je een beroep doen op je legi­tie­me por­tie om toch iets uit de nala­ten­schap van je ouder te krij­gen. Je bent dan geen erf­ge­naam, maar schuld­ei­ser van de nala­ten­schap. Hoe groot je legi­tie­me por­tie is, hangt niet alleen af van de omvang van de nala­ten­schap, maar bij­voor­beeld ook van schen­kin­gen die bij leven al zijn gedaan en van wat op grond van een tes­ta­ment kan wor­den ver­kre­gen. De legi­ti­ma­ris heeft recht op infor­ma­tie om de hoog­te van zijn vor­de­ring vast te stel­len en kan die infor­ma­tie opvra­gen bij de erf­ge­na­men en een even­tu­e­le exe­cu­teur.

Heb je een vraag over dit onderwerp?

Stel hem hier en wij nemen con­tact met je op!
Stel je vraag